Jak vybrat hasicí přístroj

Pro zvolení správného hasicího přístroje přímo pro vaši potřebu je nutné si zodpovědět základní otázky:

 1. Kde budu hasicí přístroj potřebovat?
 2. Jaký druh hasiva je pro mě nejvhodnější?

Pro správnou volbu hasicího přístroje jsme pro vás připravili přehled, podle kterého si vyberete tu nejvhodnější variantu ochrany vašeho majetku. Nejprve si pojďme říci, jak hasící přístroje dělíme s ohledem na skupenství hořících látek.

Dělení podle skupenství hořících látek

trida-pozaru-a

Požáry pevných látek organického původu, jejichž hoření je doprovázeno žhnutím, jako např. dřevo, papír, sláma, uhlí, guma, textil, plasty apod. 
Vhodné jsou hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.

trida-pozaru-b

Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného stavu, jako např. benzín, olej, barvy, alkohol, vosk apod.
Vhodné jsou hasicí přístroje pěnové, práškové.

trida-pozaru-c

Požáry plynů, jako např. metan, propan, acetylén, vodík.
Vhodné jsou hasicí přístroje práškové, sněhové.

trida-pozaru-d

Požár lehkých a alkalických kovů – hořčík a jeho slitiny s hliníkem, lithium, sodík, draslík a další.
Vhodné jsou speciální suchá hasiva, speciální prášky.

trida-pozaru-f

Požáry jedlých olejů a tuků – rostlinné nebo živočišné tuky ve fritézách a ostatních kuchyňských přístrojích a zařízeních.
Vhodné jsou pouze vodní hasicí přístroje se speciálními aditivy.

 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění, určuje minimální výkon hasicích přístrojů nutných k ochraně objektů před požárem.

 

Druhy hasiva v hasicích přístrojích

Pěnové hasící přístroje

Jsou určeny pro hašení požáru třídy A a B. Pro hašení požárů třídy I třídy F je vhodný i hasicí přístroj PE2ABF, čímž je vhodný pro použití v restauracích a kuchyních.

Výhody:

 • pěnová náplň při hašení hořící látky vytvoří nepropustnou vrstvu, díky které se sníží teplota hořící látky a zabrání se úniku žhavých výparů do prostoru

Nevýhody:

 • nevhodné jsou pro elektroniku pod proudem a k hašení kapalin mísících se s vodou

Vodní hasící přístroje

Jsou určeny pro hašení požáru třídy A. Ideální pro použití v kancelářích, archivech, školách, nemocnicích a v kancelářích.

Výhody:

 • zajištují dokonalé hašení bez zanechání stopy po použití hasiva

Nevýhody:

 • nevýhodou je poškození elektroniky a vodivost elektřiny
 • nevhodné jsou pro hašení hořlavých plynů a tekutin mísících se s vodou

Práškové hasící přístroje

Jsou určeny pro hašení požáru třídy A, B i C. Najdou uplatnění v průmyslu, dopravě, veřejných prostorách, kancelářích i domácnostech. Ideální výbava osobních i užitkových vozidel a jsou nepostradatelné v domácnosti.

Výhody:

 • výhodou je jejich nevodivost elektřiny a schopnost hašení elektroniky pod proudem

Nevýhody:

 • nevhodný pro zařízení citlivá na prach

Sněhové hasící přístroje

Jsou určeny pro hašení požáru třídy B.

Výhody:

 • ideální pro hašení jemné mechaniky, spalovacích nebo elektrických motorů a jejich doplňkových zařízení, např. spouštěčů, karburátorů, elektrických spínačů, zařízení na zpracování údajů apod
 • vhodné pro hašení elektrických přístrojů pod proudem

Nevýhody:

 • nevhodné pro hašení pevných látek

 

Čeká Vás kolaudace nebo rekonstrukce Vašeho rodinného domu?

Pak je jistě dobré vědět, že dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. musí být Váš dům vybaven alespoň jedním hasicím přístrojem o hasicí schopnosti 34A a detektorem kouře. Číslo před označením hasicí třídy znamená, že hasicí přístroj dokázal během zkoušek ve zkušebně uhasit hranici z dřevěných hranolků o délce 3,4 m šířce 0,5 m a výšce 0,56 m. Garáž má být vybavena hasícím přístrojem typu 183B pro každý samostatně oddělený prostor a detektorem kouře. 

Důležité je také vědět, že každý rok musí být u hasičského přístroje prováděna revize. Jestliže nemáte provedenou revizi, hasicí přístroj nebude plně funkční a dojde u vás k požáru, který by bylo možné v počátku uhasit hasicím přístrojem, pak pojišťovna může krátit pojistné plnění nebo případně neplnit vůbec. Proto vám nabízíme i každoroční provádění revizí hasicích přístrojů. 

Sestavili jsme pro vás jednoduchou tabulku, která vám pomůže zjistit, který balíček potřebujete pro váš rodinný dům:

Podlahová plocha Garáž Hasicí schopnost Počet detektorů kouře
do 150 m2

vestavěná

34A + 183B

2

do 150 m2 volně stojící 34A + 183B 2
do 150 m2 bez garáže 34A 1
150 - 300 m2 vestavěná 34A + 183B 3
150 - 300 m2 volně stojící 34A + 183B 3
150 - 300 m2 bez garáže 34A 2

 

Sestavili jsme pro vás několik setů, které zajistí bezpečnost vašeho domu před a při požáru.  

Rodinný dům do 150 m2 bez garáže 

Rodinný dům 150-300 m2 s garáží 

Rodinný dům do 150 m2 s garáží 

Rodinný dům 150-300 m2 se samostatně stojící garáží

Potřebujete hasicí přístroj pro Vaši firmu?

Napište nám a my vám sestavíme balíček požární ochrany na míru pro vaši firmu ať už provozujete kanceláře, restauraci, autodílu nebo cokoliv dalšího. Zajistíme i každoroční revizi všech hasicích přístrojů.

Kontakt: Markéta Pekaříková, +420 728 189 673, marketa@prozachranu.cz